top of page

otisk

Podle § 5 TMG

Sandra Lehmannová

Kavárna a klenutá restaurace Happy End

Bielatalstrasse 21

01824 Königstein / Saské Švýcarsko

Kontakt

Telefon: (+49) 035021/995252

E-mail: restaurant-happy-end@outlook.de

Řešení sporů EU

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS):

https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Naši e-mailovou adresu naleznete výše v tiráži.

Řešení spotřebitelských sporů/univerzální rozhodčí komise

Nejsme ochotni ani povinni se účastnit žádného postupu řešení sporů

účastnit se spotřebitelského rozhodčího senátu.

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb jsme odpovědní za svůj vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s § 7 (1) TMG

odpovědný za obecné zákony. Podle §§ 8 až 10 TMG nejsme poskytovatelem služeb

povinni sledovat přenášené nebo uchovávané informace třetích stran nebo podle okolností

výzkumy, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat použití informací podle obecného

Zákony zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však použitelná až od okamžiku, kdy

Znalost konkrétního porušení možná. Po oznámení odpovídající

Pokud dojde k porušení zákona, tento obsah okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky, na které nemáme žádný vliv.

Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tento externí obsah. Za obsah

odkazované stránky jsou vždy v odpovědnosti příslušného poskytovatele nebo provozovatele stránek. Ty propojené

Stránky byly v době propojení zkontrolovány z hlediska možného porušení zákona. Nezákonný obsah

nebyly v době propojení rozpoznatelné.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek je však bez konkrétních údajů

Porušení práv není rozumné. Jakmile se dozvíme o porušení zákona, takové odkazy odstraníme

okamžitě odstranit.

autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovateli stránek podléhají německému

Autorská práva. Duplikace, zpracování, distribuce a jakýkoli druh využití mimo

Omezení autorských práv vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce.

Stahování a kopie tohoto webu jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, autorská práva třetích stran

pozorováno. Zejména obsahy třetích stran jsou takto označeny. Pokud ještě do jednoho půjdete

Pokud se dozvíte o porušení autorských práv, žádáme vás, abyste nás o tom informovali. v

Jakmile se dozvíme o porušení zákona, okamžitě takový obsah odstraníme.

Zdroj: e-recht24.de

Ochrana dat

1. Soukromí na první pohled

 

Obecná informace

 

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tuto webovou stránku. Osobní údaje jsou všechny údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů uvedeném pod tímto textem.

 

Sběr dat na tomto webu

 

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na tomto webu?

 

Zpracování údajů na tomto webu provádí provozovatel webu. Jejich kontaktní údaje naleznete v tomto prohlášení o ochraně údajů v části „Oznámení o odpovědném orgánu“.

 

Jak shromažďujeme vaše údaje?

 

Na jedné straně se vaše údaje shromažďují, když nám je sdělíte. To může být z. B. být údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

 

Ostatní údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy, když navštívíte webovou stránku. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tento web.

 

K čemu vaše údaje používáme?

 

Část údajů se shromažďuje, aby bylo zajištěno, že web bude poskytován bez chyb. Další údaje lze použít k analýze vašeho uživatelského chování.

 

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

 

Máte právo kdykoli zdarma obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo na opravu resp
požádat o vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů,
tento souhlas můžete do budoucna kdykoli odvolat. Také máte právo pod
požadovat za určitých okolností omezení zpracování vašich osobních údajů.
Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.


V případě jakýchkoli dalších dotazů k tématu ochrany údajů nás můžete kdykoli kontaktovat.


Analytické nástroje a nástroje třetích stran


Když navštívíte tento web, vaše chování při surfování může být statisticky vyhodnoceno. To se stává dříve
zejména u tzv. analytických programů.
Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete níže
Ochrana dat.


2. Hosting a sítě pro doručování obsahu (CDN)


WIX


Hostujeme naše webové stránky na adrese Wix.com Ltd., 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Izrael (dále:
"WIX").


WIX nástroj pro tvorbu a hosting webových stránek. Když navštívíte naše webové stránky, budete
s pomocí WIX chování uživatelů, zdroje návštěvníků, region návštěvníků webu a
Analyzovány počty návštěvníků. WIX ukládá do vašeho prohlížeče cookies, které jsou nezbytné pro prezentaci webu
a nezbytné pro zajištění bezpečnosti (nezbytné soubory cookie).


Data jsou uložena na serverech WIX v Izraeli. Izrael je považován za bezpečnější z hlediska ochrany dat
třetí země. To znamená, že Izrael má úroveň ochrany údajů, která je ekvivalentní úrovni ochrany údajů v
ekvivalentní Evropské unii.


Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně dat WIX:
https://www.wix.com/about/privacy.


WIX se používá na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Máme platný
Zájem o co nejspolehlivější prezentaci našeho webu. Pokud je to vhodné
Souhlas byl vyžádán, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm
GDPR; souhlas lze kdykoliv odvolat.


Uzavření smlouvy o zpracování objednávky


Se společností WIX jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek. Tohle je jeden
smlouva vyžadovaná zákonem o ochraně údajů, která zajišťuje, že WIX zpracovává osobní údaje
návštěvníků našich stránek zpracovávány pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.


3. Obecné informace a povinné informace


Soukromí


Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Ošetřujeme vaše
osobní údaje důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů
těchto zásad ochrany osobních údajů. 

 

Pokud používáte tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje.
Osobní údaje jsou údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Přítomnost
Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Také vysvětluje jak
a za jakým účelem.


Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem)
může mít bezpečnostní slabiny. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná
možný.


Poznámka k odpovědnému orgánu


Odpovědným orgánem za zpracování údajů na této webové stránce je:


Sandra Lehmannová
Kavárna a klenutá restaurace Happy End
Bielatalstrasse 21
01824 Koenigstein


Telefon: (+49) 035021/995252
E-mail: restaurant-happy-end@outlook.de


Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými nad
účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.)
rozhoduje.


doba uložení


Pokud v tomto prohlášení o ochraně údajů nebyla stanovena žádná konkrétní doba uchovávání, zůstávají zachovány
Vaše osobní údaje u nás, dokud přestane platit účel zpracování údajů. pokud jste a
uplatnit oprávněnou žádost o výmaz nebo odvolání souhlasu se zpracováním údajů,
Vaše údaje budou vymazány, pokud nebudeme mít jiné zákonem přípustné důvody pro uložení vašich údajů
mít osobní údaje (např. doby uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); v
V druhém případě budou údaje vymazány, jakmile tyto důvody pominou.


Poznámka k přenosu dat do USA a dalších třetích zemí


Naše webové stránky obsahují nástroje od společností se sídlem v USA nebo jinde
třetí země, které nejsou bezpečné podle zákona o ochraně údajů. Když jsou tyto nástroje aktivní, vaše
osobní údaje jsou předávány do těchto třetích zemí a tam zpracovávány. Na to upozorňujeme
poukazují na to, že v těchto zemích nelze zaručit žádnou úroveň ochrany údajů srovnatelnou s ochranou v EU.
Například americké společnosti mají povinnost poskytovat osobní údaje bezpečnostním úřadům
být propuštěn, aniž byste proti tomu jako dotčená osoba mohli podniknout právní kroky. Proto nemůže
být vyloučeno, aby americké úřady (např. tajné služby) přistupovaly k vašim údajům na amerických serverech
Zpracovat, vyhodnotit a trvale uložit pro účely monitorování. Dostali jsme se do toho
Činnosti zpracování nemají žádný vliv.


Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů


Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Můžete ... a
již udělený souhlas kdykoli odvolat. Zákonnost až do odvolání
Zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčeno.


Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti
Direct mail (článek 21 GDPR)

 

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ DAT ZALOŽENO NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E NEBO F GDPR
HOTOVO, MÁTE KDYKOLI PRÁVO Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠICH KONKRÉTNÍCH
SITUACE PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
NAMÍTAT; TOTO PLATÍ TAKÉ PRO VŠECHNY SLUŽBY ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH
PROFILOVÁNÍ. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM JE ZALOŽENO ZPRACOVÁNÍ,
ODKAZUJTE PROSÍM NA TOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ. POKUD NÁMÍTE,
VAŠE DOTYČNÉ OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDEME ZPRACOVÁVAT, IT
POKUD NEMŮŽEME MÍT ZÁVAŽNÉ OCHRANNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ
DŮKAZ, ŽE SPLŇUJETE VAŠE ZÁJMY, PRÁVA A SVOBODY NEBO ŽE
ZPRACOVÁNÍ JE PRO NÁROK, PROVEDENÍ NEBO OBRANU
PRÁVNÍ NÁROKY (NÁMITKA DLE ČL. 21 (1) GDPR).

VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU ZPRACOVÁNY K POUŽÍVÁNÍ PŘÍMÉ REKLAMY,
MÁTE TAKŽE PRÁVO PROTI ZPRACOVÁNÍ KDYKOLI NÁMITKU
TÝKAJÍCÍ SE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM TAKOVÉ INZERCE
VLOŽIT; TOTO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ V ROZSAHU SOUVISEJÍCÍM S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMI
PŘIPOJENO. POKUD BUDETE NÁMIT, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDE
NÁSLEDNĚ NEPOUŽÍVÁNO PRO PŘÍMÉ REKLAMNÍ ÚČELY (NÁMITKA
VE STYLU. 21 ABS. 2 GDPR).

Právo na odvolání u příslušného dozorového úřadu


V případě porušení GDPR mají dotčené osoby právo podat stížnost u a
Orgán dozoru, zejména v členském státě vašeho obvyklého bydliště, vašeho pracoviště
nebo místo údajného porušení. Právo podat stížnost existuje, aniž by tím bylo dotčeno cokoliv jiného
správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů


Máte právo na údaje, které uchováváme na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy
zpracovávat automaticky, samy o sobě nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátu
k předání. Pokud chcete, aby byly údaje předány přímo jiné odpovědné osobě
žádost, bude tak učiněno pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

SSL nebo TLS šifrování


Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako je např
Příklady objednávek nebo dotazů, které nám posíláte jako provozovatel webu, šifrování SSL nebo TLS.
Šifrované spojení poznáte podle toho, že v adresním řádku prohlížeče
„http://“ se změní na „https://“ a symbol zámku v řádku vašeho prohlížeče.
Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám přenášíte, nemohou
být přečten třetími stranami.

Informace, mazání a opravy


V rámci platných zákonných ustanovení máte právo kdykoli zdarma
Informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a
Účel zpracování údajů a případně právo na opravu nebo vymazání těchto údajů. I pro toto
V případě dalších dotazů k tématu osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Právo na omezení zpracování


Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v
následující případy:

 

Pokud zpochybníte přesnost vašich osobních údajů, které uchováváme, potřebujeme

obvykle je čas to zkontrolovat. Po dobu trvání zkoušky máte právo

Požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/probíhá nezákonně, můžete
požadovat místo výmazu omezení zpracování údajů.


Když už vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete k výkonu,
obhajobu nebo zřízení právních nároků, máte místo toho právo
Výmaz zažádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.


Pokud jste podali námitku v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, je třeba najít rovnováhu mezi
jsou vyrobeny ve vašem a našem zájmu. Dokud není jasné, čí zájmy
přednost, máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů
požadovat.


Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou tyto údaje - od
Kromě jejich uchovávání - pouze s Vaším souhlasem nebo za účelem uplatnění, výkonu popř
Hájení právních nároků nebo ochrana práv jiné fyzické popř
právnická osoba nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie popř
členského státu jsou zpracovávány.

Námitka proti propagačním e-mailům


Použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti tiráž pro přenos
Reklamní a informační materiály, které nebyly výslovně vyžádány, se tímto zamítají. a
Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného odeslání
Reklamní informace, jako jsou spamové e-maily.

4. Sběr dat na této webové stránce


cookies


Naše webové stránky používají takzvané „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory a jsou nastaveny
žádné poškození vašeho koncového zařízení. Buď budou dočasné po dobu jednoho sezení
(soubory cookie relace) nebo trvale (trvalé soubory cookie) uložené na vašem koncovém zařízení. soubory cookie relace
se na konci vaší návštěvy automaticky smažou. Na vašem koncovém zařízení zůstávají trvalé soubory cookie
uloženy, dokud je sami neodstraníte nebo dokud je váš webový prohlížeč automaticky neodstraní.

V některých případech mohou být na vašem koncovém zařízení uloženy také soubory cookie od společností třetích stran, pokud vy
zadejte naše stránky (cookies třetích stran). Ty nám nebo vám umožňují používat určité
Služby společností třetích stran (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).


Soubory cookie mají různé funkce. Četné soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože jisté
Bez nich by nefungovaly funkce webu (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazení
videí). Jiné cookies slouží k vyhodnocování chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy.

Soubory cookie, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace (nezbytné soubory cookie) nebo k
Poskytování určitých funkcí, které chcete (funkční soubory cookie, např
funkce nákupního košíku) nebo k optimalizaci webu (např. cookies pro měření návštěvnosti webu)
jsou vyžadovány, jsou uloženy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, pokud není jinak
je dán právní základ. Provozovatel webu má oprávněný zájem na uložení
cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Leda jeden
byl požádán o souhlas s ukládáním cookies, budou příslušné cookies uloženy

výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR); souhlas lze kdykoliv odvolat.

Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a
Povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně
a aktivovat automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. V
Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost této webové stránky.

Pokud soubory cookie používají společnosti třetích stran nebo pro účely analýzy, budeme vás o tom informovat
samostatně v rámci tohoto prohlášení o ochraně údajů a v případě potřeby si vyžádat souhlas.

Soubory protokolu serveru


Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. protokolových souborů serveru.
Soubory, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Tyto jsou:

  • Typ prohlížeče a verze prohlížeče

  • použitý operační systém

  • URL odkazující stránky

  • Název hostitele přistupujícího počítače

  • Čas požadavku serveru

  • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat.


Tyto údaje jsou shromažďovány na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Provozovatel webu má
oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci webových stránek -
pro tento účel musí být zaznamenány soubory protokolu serveru.

Kontaktní formulář


Pokud nám zašlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje budou převzaty z
Poptávkový formulář včetně kontaktních údajů, které jste tam uvedli pro účely zpracování dotazu
a u nás uloženy pro případ dalších dotazů. Bez vašich údajů tyto údaje neposkytujeme
souhlas dále.


Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO za předpokladu, že váš požadavek
souvisí s plněním smlouvy nebo s prováděním předsmluvních opatření
je požadováno. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu
efektivní zpracování dotazů adresovaných nám (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO) nebo na vašem
Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud byl požadován.


Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nám neřeknete, že je máme smazat
požádat o odvolání vašeho souhlasu s ukládáním nebo již neplatí účel pro ukládání dat
(např. po zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení –
zejména doby uchovávání - zůstávají nedotčeny.

Poptávka e-mailem, telefonem nebo faxem


Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonem nebo faxem, bude vaše žádost obsahovat vše
výsledné osobní údaje (jméno, požadavek) za účelem vyřízení Vaší poptávky
námi uloženy a zpracovány. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.


Zpracování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO za předpokladu, že váš požadavek

souvisí s plněním smlouvy nebo s prováděním předsmluvních opatření
je požadováno. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu
efektivní zpracování dotazů adresovaných nám (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO) nebo na vašem
Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud byl požadován.

Údaje, které jste nám zaslali prostřednictvím žádostí o kontakt, u nás zůstanou, dokud nám neřeknete, abychom je smazali
požádat o odvolání vašeho souhlasu s ukládáním nebo již neplatí účel pro ukládání dat
(např. po zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení –
zejména zákonné doby uchovávání - zůstávají nedotčeny.

5. Sociální média


Facebook pluginy (tlačítko To se mi líbí a sdílet)


Na tomto webu jsou integrovány pluginy ze sociální sítě Facebook. Poskytovatelem této služby je
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Shromážděná data jsou podle prohlášení
Facebook jej však přenáší i do USA a dalších třetích zemí.


Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „To se mi líbí“ („To se mi líbí“) na této stránce
místo. Přehled pluginů pro Facebook naleznete zde:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.


Když navštívíte tuto webovou stránku, plugin vytvoří přímé spojení mezi vaším prohlížečem
a serveru Facebook. Facebook obdrží informace, že používáte svou IP adresu
navštívili tento web. Pokud kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ na Facebooku, když jste tam
Váš účet na Facebooku je přihlášen, k obsahu tohoto webu máte přístup na svém profilu na Facebooku
propojit. To umožňuje Facebooku přiřadit vaši návštěvu tohoto webu k vašemu uživatelskému účtu. Ukazujeme
upozorňujeme, že my jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů a jejich obsahu
Získejte využití z Facebooku. Více informací naleznete v prohlášení o ochraně údajů
z Facebooku na adrese:
https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.


Pokud nechcete, aby Facebook navštěvoval tento web, váš uživatelský účet na Facebooku
přiřadit, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku.


Pluginy Facebooku se používají na základě článku 6 (1) (f) GDPR. z
Provozovatel webu má oprávněný zájem na co nejširší viditelnosti v
sociální média. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, dojde ke zpracování
pouze na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas lze kdykoliv odvolat.
 

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány a odesílány na naše webové stránky pomocí zde popsaného nástroje
Facebook jsou předány nám a Facebooku Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand
Canal Harbour, Dublin 2, Irsko společně odpovědní za toto zpracování údajů (článek 26 GDPR).
Společná odpovědnost je omezena výhradně na sběr údajů a
jejich převod na Facebook. Zpracování ze strany Facebooku, které probíhá po přeposlání
není součástí sdílené odpovědnosti. Povinnosti, které jsme měli společně, byly
smlouvu o společném zpracování. Text smlouvy naleznete
pod:
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této dohody jsme pro její udělení
informací o ochraně údajů při používání nástroje Facebook a pro bezpečnou ochranu údajů
Zodpovědnost za implementaci nástroje na našem webu. Pro bezpečnost dat na Facebooku
Za produkty odpovídá Facebook. Dotčená práva (např. žádosti o informace) s ohledem na
Údaje zpracovávané Facebookem můžete uplatnit přímo na Facebooku. Pokud zemřeš
Pokud u nás subjekty údajů uplatní svá práva, jsme povinni je předat Facebooku.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise.


Podrobnosti najdete zde:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 a
https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter plugin


Na této webové stránce jsou integrovány funkce služby Twitter. Tyto funkce budou
nabízí společnost Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02
AX07, Irsko. Pomocí Twitteru a funkce „Re-Tweet“ vy
navštívené webové stránky jsou propojeny s vaším účtem Twitter a jsou o nich informováni ostatní uživatelé. Zahrnuta
údaje budou také přenášeny na Twitter. Rádi bychom upozornili, že my jako poskytovatel stránek ne
Získejte znalosti o obsahu přenášených dat a jejich použití Twitterem. Dále
Informace o tom najdete v zásadách ochrany osobních údajů Twitteru na adrese:
https://twitter.com/de/privacy.

Plugin Twitter se používá na základě článku 6 (1) (f) GDPR. z
Provozovatel webu má oprávněný zájem na co nejširší viditelnosti v
sociální média. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, dojde ke zpracování
pouze na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas lze kdykoliv odvolat.
Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise.


Podrobnosti najdete zde:
https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.


Nastavení ochrany dat na Twitteru můžete změnit v nastavení účtu pod
Změňte https://twitter.com/account/settings.

plugin pro Instagram


Na této webové stránce jsou integrovány funkce služby Instagram. Tyto funkce budou
nabízí Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko
integrovaný.


Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Instagram, můžete kliknout na tlačítko Instagram
propojit obsah tohoto webu s vaším profilem na Instagramu. To Instagramu umožňuje přestat je navštěvovat
Přiřaďte web ke svému uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že my jako poskytovatel stránek ne
Získejte znalosti o obsahu přenášených dat a o tom, jak je Instagram používá.


Ukládání a analýza údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. z
Provozovatel webu má oprávněný zájem na co nejširší viditelnosti v
sociální média. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, dojde ke zpracování
pouze na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas lze kdykoliv odvolat.


Pokud jsou osobní údaje shromažďovány a odesílány na naše webové stránky pomocí zde popsaného nástroje
Facebook a Instagram jsou předány nám a Facebooku Ireland Limited, 4 Grand Canal
Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko společně odpovědné za toto zpracování údajů (čl.
26 GDPR). Společná odpovědnost je omezena výhradně na záznam
Data a jejich přenos na Facebook nebo Instagram. Ten, který nastane po předání
Zpracování prostřednictvím Facebooku nebo Instagramu není součástí společné odpovědnosti. Spojené státy
společně zavedené povinnosti byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování
zadržen. Text smlouvy najdete na:
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této dohody jsme pro její udělení
informace o ochraně údajů při používání nástroje Facebook nebo Instagram a pro

odpovědný za implementaci nástroje na našich webových stránkách bezpečným způsobem podle zákona o ochraně údajů. Pro
Facebook je zodpovědný za bezpečnost dat produktů Facebooku a Instagramu. práva subjektu údajů
(např. žádosti o informace) ohledně údajů zpracovávaných Facebookem nebo Instagramem, můžete
reklamovat přímo na Facebooku. Pokud u nás uplatňujete práva subjektů údajů, jsme
povinen toto přeposlat Facebooku.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise.


Podrobnosti najdete zde:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://help.instagram.com/519522125107875 a
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.


Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů Instagramu:
https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Plugin Pinterest


Na tomto webu používáme sociální pluginy ze sociální sítě Pinterest, kterou provozuje Pinterest
Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko.


Pokud vyvoláte stránku, která takový plugin obsahuje, váš prohlížeč poskytne přímé spojení
servery Pinterest. Plugin přenáší data protokolu na server Pinterest
Spojené státy americké. Tato data protokolu mohou zahrnovat vaši IP adresu, adresu navštíveného
Webové stránky, které také obsahují funkce Pinterestu, typ a nastavení prohlížeče, datum a
čas žádosti, jak používáte Pinterest a soubory cookie.


Ukládání a analýza údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. z
Provozovatel webu má oprávněný zájem na co nejširší viditelnosti v
sociální média. Pokud byl požádán o odpovídající souhlas, zpracování proběhne
pouze na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas lze kdykoliv odvolat.


Další informace o účelu, rozsahu a dalším zpracování a použití údajů
Pinterest a vaše související práva a možnosti ochrany vašeho soukromí najdete v
Zásady ochrany osobních údajů Pinterestu:
https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. Zpravodaje


údaje o newsletteru


Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mail.
Adresa a informace, které nám umožňují ověřit, že jste vlastníkem
zadanou e-mailovou adresu a souhlasíte se zasíláním newsletteru. Dále
Údaje se neshromažďují nebo jsou shromažďovány pouze dobrovolně. Tyto údaje používáme výhradně pro
zaslání požadovaných informací a nebude je předávat třetím osobám.


Zpracování údajů zadaných v registračním formuláři newsletteru probíhá výhradně dne
Základ vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Souhlas udělený k uložení
Své údaje, e-mailovou adresu a její použití pro zasílání newsletteru můžete kdykoli změnit
odvoláno, například prostřednictvím odkazu „odhlásit odběr“ v newsletteru. Zákonnost toho, co se již stalo
Operace zpracování údajů zůstávají odvoláním nedotčeny.


Údaje, které jste u nás uložili za účelem přihlášení k odběru newsletteru, budeme uchovávat až do vašeho
Odhlásit se z odběru newsletteru, který ukládáme my nebo poskytovatel služeb newsletteru, a poté

Odhlášení z odběru newsletteru nebo vymazání z distribučního seznamu newsletteru poté, co již neslouží k žádnému účelu. my
si vyhrazuje právo odstranit e-mailové adresy z našeho distribučního seznamu newsletterů podle vlastního uvážení
smazat nebo zablokovat náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm.f DSGVO.


Poté, co budete odstraněni z distribučního seznamu newsletterů, bude vaše e-mailová adresa u nás nebo u
Poskytovatelé zpravodajských služeb mohou být uloženi na černé listině, aby se zabránilo budoucímu rozesílání e-mailů. Data
z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou sloučeny s jinými údaji.
To slouží jak vašemu zájmu, tak i našemu zájmu o dodržování zákonných požadavků
při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). a
Uložení na blacklistu není časově omezeno. Proti úložišti můžete vznést námitku, pokud
Vaše zájmy převažují nad našimi oprávněnými zájmy.

7. Pluginy a nástroje


YouTube s lepším soukromím


Tento web obsahuje videa z YouTube. Provozovatelem webových stránek je Google Ireland Limited („Google“),
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.


YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany dat. Podle YouTube to způsobuje tento režim
YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících tohoto webu před zhlédnutím videa
podívat se na. Přenos dat partnerům YouTube je chráněn režimem rozšířené ochrany dat
není však nutně vyloučeno. Tak to říká YouTube – bez ohledu na to, zda se díváte na video
zobrazit – připojte se k síti Google DoubleClick.


Jakmile na tomto webu spustíte video YouTube, dojde k připojení k serverům
YouTube vytvořeno. Server YouTube je informován, které z našich stránek jste navštívili.
Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte YouTube přímo sledovat vaše chování při surfování
přiřazené k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého YouTube
odhlásit se.


Kromě toho může YouTube po spuštění videa uložit do vašeho koncového zařízení různé soubory cookie
nebo použít srovnatelné technologie rozpoznávání (např. otisky prstů zařízení). Takto
YouTube může přijímat informace o návštěvnících tohoto webu. Tyto informace budou obsahovat
slouží ke shromažďování statistik videa, zlepšování uživatelské zkušenosti a
aby se zabránilo pokusům o podvod.


V případě potřeby mohou po spuštění videa na YouTube probíhat další operace zpracování dat
spuštěno, nad kterým nemáme žádnou kontrolu.


YouTube používáme v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek.
Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm
Souhlas byl vyžádán, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm
GDPR; souhlas lze kdykoliv odvolat.


Více informací o ochraně dat na YouTube najdete v jejich prohlášení o ochraně dat na:
https://policies.google.com/privacy?hl=cs.


Webová písma Google


Tato stránka používá tzv. webové fonty poskytované společností Google pro jednotné zobrazení fontů
které mají být poskytnuty. Když vyvoláte stránku, váš prohlížeč načte požadovaná webová písma do vašeho prohlížeče
Mezipaměť prohlížeče pro správné zobrazení textů a písem.
 

Pro tento účel musí být prohlížeč, který používáte, schopen připojit se k serverům Google
záznam, kazeta. To dává společnosti Google vědět, že tento web je přístupný prostřednictvím vaší IP adresy
byl zavolán. Google WebFonts se používají na základě článku 6 (1) (f) GDPR.
Provozovatel webu má oprávněný zájem na jednotném zobrazení písma
jeho webové stránky. Pokud byl požadován odpovídající souhlas (např
ukládání cookies), zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm
GDPR; souhlas lze kdykoliv odvolat.


Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, váš počítač použije standardní písmo.


Další informace o Google Web Fonts naleznete na
https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=cs.


Google mapy


Tento web používá mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon
House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.


Abyste mohli využívat funkce Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Tento
Informace se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.
Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv. Pokud jsou aktivovány Mapy Google,
Google může používat Google Web Fonts za účelem jednotného zobrazení písem.
Když vyvoláte Google Maps, váš prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti vašeho prohlížeče, aby mohl zobrazit texty
a správně zobrazovat písma.


Mapy Google se používají v zájmu atraktivní prezentace naší online
nabídky a aby bylo snadné najít místa, která jsme na webu uvedli. Toto představuje
zastupuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Souhlas byl vyžádán, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm
GDPR; souhlas lze kdykoliv odvolat.


Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise.


Podrobnosti najdete zde:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.
Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=cs.


OpenStreetMap


Používáme mapovou službu OpenStreetMap (OSM). Poskytovatelem je Open Street Map Foundation
(OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Spojené království.


Pokud navštívíte webovou stránku, na které je integrována OpenStreetMap, vaše IP adresa a
předal OSMF další informace o vašem chování na tomto webu. OpenStreetMap
Za tímto účelem může ve vašem prohlížeči ukládat soubory cookie nebo nastavit podobné
rozpoznávací technologie.


Vaše poloha může být také zaznamenána, pokud to uděláte v nastavení vašeho zařízení - např. B. na svém mobilním telefonu
– přiznali. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv. podrobnosti
naleznete v prohlášení o ochraně dat OpenStreetMap pod následujícím odkazem:
https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.
 

OpenStreetMap se používá v zájmu atraktivní prezentace naší online
nabídky a aby bylo snadné najít místa, která jsme na webu uvedli. Toto nastavuje
oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR za předpokladu odpovídajícího souhlasu
byl vyžádán (např. souhlas s ukládáním cookies), dochází ke zpracování
pouze na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas lze kdykoliv odvolat.


Google reCAPTCHA


Na této webové stránce používáme „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem je Google
Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.


Pomocí reCAPTCHA je třeba zkontrolovat, zda data vložená na této webové stránce (např
kontaktní formulář) člověkem nebo automatizovaným programem. Pro tohle
reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webu na základě různých charakteristik. Tento
Analýza se spustí automaticky, jakmile návštěvník webu vstoupí na web. Hodnotí pro analýzu
reCAPTCHA různé informace (např. IP adresa, délka pobytu návštěvníka webu na
webové stránky nebo pohyby myši provedené uživatelem). Údaje shromážděné během analýzy budou odeslány na
předány společnosti Google.


Analýzy reCAPTCHA běží zcela na pozadí. Návštěvníkům webu to bude jedno
informoval, že probíhá analýza.


Ukládání a analýza údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. z
Provozovatel webu má oprávněný zájem na ochraně svých webových nabídek před zneužitím
automatické špehování a ochrana proti SPAMu. Pokud je požadován odpovídající souhlas
zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas
je kdykoliv odvolatelné.


Další informace o Google reCAPTCHA naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů Google a
podmínky použití Google pod následujícími odkazy:
https://policies.google.com/privacy?hl=de a
https://policies.google.com/terms?hl=cs.


Zdroj: eRecht24

Kontakt

Kavárna a klenutá restaurace "Happy End"

Bielatalstr.21

01824 Koenigstein

035021 – 995252

bottom of page